evropský sociální fond v ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Investice do rozvoje vzdělávání IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

O nás

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. vznikl v roce 2001 s cílem analyzovat a rozvíjet podmínky pro přizpůsobení změnám v České republice v kontextu mezinárodního vývoje. Zaměřil se na regionální, hospodářskou, zemědělskou a sociální politiku i politiku životního prostředí jako základní směry strukturální politiky.

V oblasti lidských zdrojů se IREAS, o. p. s. dlouhodobě zabývá vzděláváním a rozvojem lidských zdrojů, zprostředkováváním informací, prohlubováním znalostí a zvyšováním kompetencí různých cílových skupin. V rámci těchto aktivit se zaměřujeme na pracovníky veřejné správy, firmy, vzdělávací instituce, ale i osoby znevýhodněné nebo nově vstupující na trh práce (absolventy škol atd.).

IREAS, o. p. s. spolupracuje s odborníky z veřejných institucí i soukromých společností. Vytváří podmínky pro interdisciplinární spolupráci odborníků působících na vysokých školách, na vědeckých, výzkumných a odborných pracovištích, ve veřejné správě a v neziskových organizacích.

Copyright © 2010, IREAS, o. p. s., created by IT-Support Team