evropský sociální fond v ČR Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Investice do rozvoje vzdělávání IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.

Úvod

Vítejte na stránkách vzdělávacího portálu IREAS, o.p.s., ve kterém jsou umístěny výukové kurzy realizovaných projektů. Přístup do kurzů je bezplatný na základě registrace a odeslání požadavku k obdržení přístupového klíče.

Portál byl vytvořen v rámci projektu „E-learningový portál - podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí a udržitelného rozvoje, podnikatelských dovedností a projektového managementu“ (CZ.1.07/1.1.00/14.0046).

Pro učitele SŠ (příp. zájemce ZŠ) nabízí využití interaktivních materiálů ve formě úkolů, testů, slidů s odkazy a komentáři postaviček, obrázků a photo, případových studií z praxe vytvořených témat kurzů životního prostředí, podnikatelských dovedností nebo projektového managementu.

Záměrem je využití materiálů jako doplňkových ve výuce, atraktivní formou podpořit zájem a aktivní účast žáků. Možnosti využití jsou např. pro domácí přípravu žáků, samostudium, podklady učitele, využití projektoru nebo společná práce v hodině. Učitelé si mohou na portálu registrovat vlastní třídy a kontrolovat plnění úkolů a činnost žáků.

Součástí výukových materiálů jsou interaktivní hry Včelař (zaměření na podnikání) a Udržitelný rozvoj (politická opatření a dopady), které byly zpracovány v programu Unity 3D.

Přehled témat kurzů:

Copyright © 2010, IREAS, o. p. s., created by IT-Support Team